ชื่อ นางสาวอรจิรา  ทองมูสิก

ชื่อเล่น  จี๊  

ชั้น ม.5/1  เลขที่ 18

คติ   ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอ

Advertisements