มุกตลก หรือ มุขตลก
จากกรณีที่มีข้อถกเถียงกัน
ว่าคำว่า ?มุขตลก? และ ?มุกตลก?
ควรสะกดด้วย ?ก? หรือ ?ข?

ทั้งนี้ในพจนานุกรม ฉบับมติชน
ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ๒๕๔๗
ให้ความหมายคำว่า ?มุขตลก?
หมายถึงแง่มุมที่ยกขึ้นมาให้เป็นเรื่องขำขัน

ขณะที่
พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้ความหมายคำว่า ?มุกตลก?
หมายถึง วิธีทำให้ขบขัน

ท่านศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ
กรรมการราชบัณฑิตยสถาน
ในฐานะประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรม
แห่งราชบัณฑิตยสถาน
ยกหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยัน
ใช้ ก.ไก่ สะกด
อ้างเป็นคำไทย และถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
เรื่องการกลมกลืนเสียง
ส่วน ?มุข? แปลว่า ?หน้า ปาก ประธาน?
มั่นใจในเหตุผลอันรอบคอบ
ของคณะกรรมการ
ที่ได้จากเอกสารการวิเคราะห์

ล่าสุด ยืนยันว่า
?มุกตลก? เป็นคำที่ถูกต้อง
โดยมีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์
ยืนยันคำ ?มุก? ใช้กันมานานแล้ว
เป็นคำไทยสะกดแบบไทย
ส่วน ?มุข? นั้นให้ความว่า หน้า ปาก
แต่ไม่พบความหมายของมุข
ที่หมายถึงเจรจาหรือพูด
คณะกรรมการชำระพจนานุกรม
ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว
จากทั้งเอกสาร บุคคล
และการวิเคราะห์ตามหลักภาษา
มีมติยืนยันว่า
ในคำว่า ?มุกตลก? นั้น คำ ?มุก?
ต้องสะกดด้วย ก ไม่ใช่ ข

 

Advertisements