ประวัติของผู้จัดทำ

  นางสาว อรจิรา ทองมูสิก  ชื่อเล่น จี๋
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่5/1  
  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
เกิด วันที่ 23 เดือน มีนาคม .พ.ศ.2536 
ที่อยู่ปัจจุปัน 18/2 ม.2 ต. บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
   คติประจำใจ  ความพยายามทำอะไรให้ดีที่สุด
เพื่อนสนิท น.ส.เสาวลี แสงศรีจันทร์

Advertisements